Welcome

Mồng 3 đi thăm Linh Daddy Ráng năm sau có dâu rể dắt zìa ra mắt cho đông vui nào

Mồng 3 đi thăm Linh Daddy :))
Ráng năm sau có dâu rể dắt zìa ra mắt cho đông vui nào :))
Theo Khánh Huyền thì tấm nào mờ là tấm đó đẹp mà tấm nào cũng mờ nên ráng lựa tấm ít mờ nhất đăng :)). Có một sự thật là đứa nào cầm máy đứa đó rõ thôi :> điện thoại nó cũng lác giống chủ nó zị đó???
P/s: sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có hình chụp tập thể với thầy
2021-06-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới