Welcome

ĐẤT SỐT ẢO Đất sốt hay sốt đất là có thật

ĐẤT SỐT ẢO?
Đất sốt hay sốt đất là có thật.
Có ảo chăng là chúng ta lao vào đất những mong kiếm nhanh, những tin ngồi mát ăn bát vàng... Đó mới chính là ảo.
Lúc này có đất thì bán đi, vì đang lúc thiên hạ trong cơn cuồng, ai cũng tăm đất kiếm tiền tỷ...
Lúc này mà tung tiền mua đất để mong kiếm lời thì đúng là... ảo thiệt.
2021-07-24
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới