Welcome

THƯ GIÃN MỘT TÍ Có cặp vợ chồng cơ đốc nhân giận nhau

THƯ GIÃN MỘT TÍ: Có cặp vợ chồng cơ đốc nhân giận nhau. Đến bữa ăn, họ ngồi vào bàn. - Ông chồng nói: "Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con..." (Thi-thiên 23:5a) - Bà vợ liền nói: "Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho ăn. Nếu có khát, hãy cho uống..." (Châm-ngôn 25:21, Rô-ma 12:20a) ??????????????????????
2021-02-06
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới