Welcome

Thông báo Với nguồn vốn hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Thông báo:
Với nguồn vốn hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Giang. Tất cả các đ/c Đoàn viên, Thanh niên trong xã ai có nhu cầu vay vốn để thực hiện mô hình kinh tế thì đăng ký với Đoàn xã, tối đa có thể vay 300 triệu.
Thời hạn vay: 36 tháng.
Lãi suất cho vay: 0,55%/tháng.
Đăng ký từ nay đến thứ 2.
Lh: 0974.178.417 Bí thư Đoàn xã để được đăng ký.
2021-09-23
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới