Welcome

Chuyện vặt 5 CÁC MÔN THỂ THAO THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM Tinh tuyển

Chuyện vặt-5. CÁC MÔN THỂ THAO THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM – Tinh tuyển.
[cut-paste từ thơ Ly Doi & cần hiểu theo nghĩa ĐEN, để có thể nghiên cứu đăng kí dự thi Olympic ở Nhật sắp tới]
Bắt cá hai tay,
Bẻ hành bẻ tỏi,
Cả vú lấp miệng em,
Cõng rắn cắn gà nhà,
Cưỡi ngựa xem hoa,
Đá cá lăn dưa,
Ðâm bị thóc, thọc bị gạo,
Ðâm sau lưng chiến sĩ,
Ðè đầu cưỡi cổ
Gắp lửa bỏ tay người,
Lấy thúng úp voi,
Múa gậy vườn hoang,
Ném đá giấu tay,
Ngậm máu phun người,
Qua cầu rút ván - Ăn cháo đá bát
Quất ngựa truy phong,
Tát nước theo mưa,
Thọc gậy bánh xe,
Thừa gió bẻ măng - Thừa nước đục thả câu,
Thượng đội hạ đạp - Đạp dưới luồn trên,
Vạch lá tìm sâu - Bới lông tìm vết,
Vắt chanh bỏ vỏ,
Vừa đá banh vừa thổi còi...
2021-12-01
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới