Welcome

Những chú tuất xinh xẻo thế này mình thường gặp mỗi sáng khi đi bộ

Những chú tuất xinh xẻo thế này mình thường gặp mỗi sáng khi đi bộ. Được cái chúng có chủ đi theo và chỉ thả chút xíu cho chúng cũng tập thể dục giống mình. ? Dù gì chủ trương mới về quản lý chó mình cũng đồng tình. Tuy nhiên cách làm sao cho đúng chuẩn mực; chứ đừng như QUẢN LÝ CON NGƯỜI. Phản cảm lắm. ?
2021-05-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới